Protestantisme, de første ideer: Beskrivelse af et bræt spilDe grundlæggende beslutninger:


Ideen var at lave et spil der handlede om den grynende protestantisme.

Jeg har truffet en række valg, der ligger på linje med de overordnede metoder :

 

1. Det skulle være et bræt spil.

 

2. Brikkernes/ spillernes bevægelser skulle være afgjort af en terning.

 

3. Der skulle være kunne være fire spillere og en game master.

 

4. Der skulle være en række kort som gav points og guld, og som afgjorde hvornår man tabte værdierne eller blev hæmmet i spillet.

 

5. Der skulle være et quiz element om protestantisme.

 

6. Elementerne i spillet skulle give mening i forhold til den overordnede ide.

 

7. Specifik for dette spil valgte jeg at terningen også skulle kunne definere hvilken retning spillerne kunne gå i.

 

8. Ved at træffe et valg om at terningen skulle kunne afgøre retningen, var det mest logisk, men også besværligt, at felterne var 6 kantede. Det tog dog rimeligt lang tid at klippe felterne ud.

 

9. Der skulle være felter, som når man lander på brættet, betyder at der skal trækkes et kort. Dette skulle være defineret før spillet gik i gang og skulle dels være tilfældig, ved slag med terning og besluttet, ved blot at placere brikkerne på brættet. Alt dette er game masters opgave.

 

10. Hvis brikkerne på brættet skulle placeres tilfældigt, kunne man med en terning afgøre hvilken brik, der blev placeret hvor. Det betød at der også skulle være seks kategorier af kort. Kategorierne 1-6.

 

11. Den ekstra kategori, som game master placerer, skal ligge udenfor 1-6 og være forbundet med den overordnede quest i spillet. Derfor blev denne kategori kaldt Q.

 

12. Man skulle kunne ændre hastighed i spillet.

 

13. Man skulle kunne købe og tabe jordlodder, ligesom man også skulle kunne bygge kirker på de jordlodder man ejer.

 

14. Der skulle være minimum fire jordlodder, en for hver spiller.

 

15. Der skulle være et element der ikke er tilgængeligt uden et item. Her en nøgle.

 

16. På brættet skulle man kunne slå og beregne sit antal felter i nærheden af kanterne, ved hjælp af principper om indfalds vinkel lig med udfalds vinkel.

 

17. Der skulle være et element der dramatisk ændrede princippet om indfaldsvinkel. Dette blev de aflukkede rum, der kun er tilgængelige med en nøgle.

 

18. Spillet skulle balanceres rimeligt. Hvilket generelt ændrer sig efter test.

 

19. Der skulle være mere end et level i spillet. Et level er afsluttet når alle brikker på brættet er vendt.

 

Protestantisme, det første spil:


 

Spilleregler:

 

Før Spil:

 

Spillet kan spilles af minimum to spillere, hvor game master opgaven evt. går på omgang, eller af maksimum fem spillere, med fire spillere og en game master. Spillerne flytter brikkerne et antal felter afgjort af et slag med en terning.

 

Før spillet kan begyndes placeres de relevante figurer i start feltet.

 

Alle nummererede felter på brættet dækkes af brikker med bagsiden op. Her er alle brikker markeret med en farvet cirkel.

Felternes numre angiver den række følge, der slås med en terning i. Værdien terningen angiver er den værdi brikken der placeres på brættet skal have.

Når alle numre er dækkede kan der placeres 12 Q brikker, efter game masters ønske. De er medvirkende til balancen i spillet, og gør det lidt nemmere for spillerne at opnå bedre scores.

Alle kort, der trækkes baseret på en brik, trækkes i blinde, så kortet trækkes tilfældigt.

 

Når alle hexagone brikker er vendt er et level afsluttet og et nyt level kan påbegyndes, efter samme fremgangs måde.

 

Hver spiller har en plade, der kan notes status og økonomi, samt vigtige kort der er aktuelle kan placeres.

 

Under spillet.

 

Spillet spilles ved at slå med en terning og er baseret på turtagning. Den første spiller lægger ud. Når en spiller lander på et felt med en løs brik vendes brikken og afleveres.. Tallet eller Q et på brikken repræsenterer en stak kort, hvorfra der trækkes et. Disse kort har indflydelse på spillernes vilkår og points, samt økonomi.

 

Korttype 1 er oftest hændelser der sker for spilleren uden spillerens indflydelse, fordele så vel som ulemper.

 

Korttype 2 er oftest elementer der giver visse fordele eller ulemper

 

Korttype 3 er oftest hændelser der afgøres ved at den, af enten spilleren eller game master, der slår det højeste tal, vinder og derved afgøres konsekvensen af hændelsen

 

Korttype 4 Er quiz elementer, der afgøres af om spilleren kan svare på spørgsmålet

 

Korttype 5. Giver oftest muligheder eller ulemper i forhold til overordnede spil elementer eller quests, sammen med andre spil elementer.

 

Korttype 6: Omhandler oftest status eller økonomi

 

Korttype Q; omhandler oftest status, økonomi eller spil elementer.

 

 

Specifikke spil situationer :

 

Hvis en spiller har to kort der fordobler spillerens hastighed, skal hastigheden ganges med fire. Dvs. at øjnene på terningerne ganges med hhv. To eller fire.

Ved halvering af hastigheden, kan spilleren, hvis der er slået et ulige tal, vælge mellem de to nærmeste talt. Dvs. hvis der er slået 5, kan spilleren vælge at flytte 2 eller 3 felter.

Hvis retningen er tvunget, skal spilleren slå retningen først. Antallet af øjne på terningen svarer til den retning der er angivet på brættet i nærheden af start feltet.

Hvis der er begrænsninger eller forhindringer i den bane der er valgt, uanset om det er frivilligt eller tvunget retning, så fortsættes banen, indtal det rette antal felter er opnået, via en bane efter princippet om indfaldsvinkel er lig med udfaldsvinkel

Når en spiller køber et stykke jord; de lyse blå felter, på brættet, så markeres ejerskabet med en farvet brik i samme felt. Brikkens farve svarer til foden på spillerens brik.( Rød, gul , grøn og blå)

For at kunne købe en grund skal man have en tilladelse, som afleveres ved købet og grunden betales med 100 status points og 100 kr.

For at bygge på en grund, skal man have en tilladelse, der afleveres når man bygger. For at bygge en kirke skal man betale med et kors, en bibel og 100 status points.

Der kan bygges to kirker pr jordlod.(De lyse blå felter)

At bygge kirker er kun muligt efter level 1.

Pt. Er der to levels i spillet, et tredje level kunne indeholde en større risiko, ved at man kunne miste kirker og jord mv.

 

Spil elementerne:

 

Brættet og brikkerne:

 

Jeg valgte at have hexagone felter, at have jordlodder, de grå eller blålige felter, at have aflukkede rum, at have start felter, at have en angivelse af retning og derefter har jeg så valgt at sammensætte de mindre samlinger af hexagone felter til hele brættet. Jeg har valgt at angive hvor brikkerne skal placeres og i hvilken række følge, terningen skal slås med for at afgøre værdien af hvert enkelt brik. Det er tallene på hver mindre enhed, her løber de fra 1-6 på hver plade af ca 78 felter.

Brikkerne placeres efterhånden som terningen slås, med bagsiden op.

 

Spillerne:

 

Der er 4 spillere med hver sin farve repræsentation. En jordlod markeres med en farve der svart til ejernes farve. Hver spiller har en plade til at skrive scores og holde styr på div. Kort.

 

Kortene:

 

Kortene løber fra 1-6 og Q. DE repræsenterer forskellige kategorier.

Kategorierne var overordnet, men her er nogle eksempler:

 

1. Ting der repræsenterer held eller uheld. Retningen spilleren bevæger sin figur i afgøres af slag med terning. Man kan vinde eller tabe status points. Hastigheden, hvordan antal øjne på terningen tæller når spillerne flytter felter, kan blive påvirket.

 

2. Ting der repræsenterer held. Spillerne kan finde nøgler og penge.

 

3. Ting der repræsenterer uheld og kamp. I relation til held og uheld, kan spillerne tabe status points, penge og ting.

I relation til kamp, udtrykkes kampen her ved at spilleren og game masteren slår om hvem der vinder, slår flest øjne. Det kan være en kamp i form af en diskussion, et overfald eller et spil, alle elementer der kan mistes eller vindes.

 

4. Er quiz spørgsmål om protestantismen. Man kan vinde status points.

 

5. Er relateret til den overordnede quest, der her er at opnå status og bygge kirker som protestantisk. Bonus eller straf er afhængig af om spilleren, har bestemte religiøse items, f.eks. en bibel eller et kors. Spilleren kan omvende de vantro, hvis hun er i besiddelse af bestemte religiøse items, såsom kors og bibler.

 

5. er inddelt i levels, på level 1 er der mulighed for at købe jord, hvis eller når spilleren opnår et minimums antal status points.

 

5. Level 2, er der stadig mulighed for at købe jordlodder, men nu er der også mulighed for at bygge kirker, hvis spilleren har jord, penge, status og eller tilhængere til det. Der er ligeledes mulighed for at vinde tilhængere.

 

 

6. Ting der repræsenterer held. Her får spillerne generelt gode, såsom bibler, bedre helbred, betyder at hastigheden øges og slag med terningen fordobles eller lignende. Penge eller status point kan også være resultatet af at lykken tilsmiler en.

 

Q. Handler om held og inddelt i to levels. Der er kun 12 Q kort for hvert level i spillet.

 

Q På level 1 kan man finde bibler og kors.

 

Q På level 2 kan man finde bibler og kors, forbedre sin status, hvis man har bygget en kirke og nogen tror at man prædiker i den. Hvis man har tilhængere kan disse tillægge en gode gerninger og jo flere tilhængere man har, jo flere status points kan man opnå.

 

Protestantisme, tests:


 

Hvad er en spil test :


 

En spil test går ud på at nogen, spiller spillet igennem, og kommenter oplevelsen. Efter følgende laver man så en analyse af resultatet og gør sig overvejelser over eventuelle løsninger. Dette kan gentages et antal gange.

 

Test resultater og mulige modifikationer :


 

 

Ovenfor kan du se et eksempel der ligner den bane der er testet.

Der er lavet to tests, en hvor jeg har spillet, spillet selv, og illuderet at være fire forskellige spillere. Det tog 1 time at vende alle brikker på brættet. Spillet virkede en anelse lang trukken og der var ikke gevinster nok til at spillet kunne vindes. Det var vanskeligt at se hvor man skulle bevæge sig hen for at ramme en brik, da brikkerne var hvide og havde bagsiden op.

 

Spiltest med en anden spiller, med to spillere. Brikkerne var nu blevet udstyret med en grøn brik på bagsiden, for at tydeliggøre hvor de var placeret. En anden farve papir til brikkerne ville også have virket fint. Spillet virkede meget lang trukket og efter tre timer var alle brikker stadig ikke vendt. Der var fortsat ikke gevinster nok til at spillet kunne vindes, men det grundlæggende gameplay fungerede, dette er en del af at balancere spillet og bør justeres. Der var/er enkelte quiz spørgsmål der måske er for vanskelige eller specifikke, jeg har dog valgt at beholde dem.

 

Man kunne have flere brikker pr. antal felter og man kunne have færre felter generelt på brættet, eller sagt på en anden måde øge frekvensen af brikker pr. antal felter, som en del af at balancere spillet. En ide der opstod undervej var måske at have flere forskellige typer af spillere, f.eks. Katolikker og protestanter og derved opnå et mere facetteret spil. Det kunne være en ide at point beregningen var afhængig af hvilken type spilleren repræsenterede og spillet ville derved også opnå flere facetter.

 

Generelt kunne man sige at antallet af kort kategorier der er baseret på held, er for højt, samt at vinde og tabe points kan have gavn af at være mere markant, i begge retninger. At kort kategori 1. Ville stå skarpere hvis udfaldet kun var baseret på hastighed og retning, samt at der var en større hyppighed af at ophæve tidligere kategori 1 kort effekter, samt at nogle af de andre kategorier måske også kunne stå skarpere. Hvis man vælger at have quiz spørgsmål om både protestantisme og katolicisme, så ville det være logisk at inddrage to kort kategorier til dette, spørgsmålet er så hvordan det vil påvirke de andre kategorier.