fabulerende_malerier_dansk_original_kunst_charlotte scheelBeskrivelse af fabulerende malerier.
Fabulerende symbolistisk maleri.

Fabulerende er her i betydningen fortællende og ikke nødvendigvis sandheden, dvs. at røverhistorier er velkomne.

Jeg har valgt at kalde kategorien for fabulerende, fordi den overvejende fortælller historier af forskellig karakter.

Strengt taget er den også symbolistisk, da hiostorierne fortællles via konkrete elementer, men også ved hjælp af symboler for forskellige elementer.

Billedet herover er et eksempel på dette.

Stemningen er hentet fra Gabriel Gracia Marces univers og handler om en dreng der forventes at være en lille voksen.

Hans påklædning symboliserer forventningen om at skulle være voksen, mens nogle af de andre elementer fortæller en anden historie om leg og barndom.

Gyngehesten fortæller om tilknytningen til at være barn og lege, mens rattet og sædet peger mod en voksen verden,

men også mod barents verden, hvor der bare leges at man er voksen.
I dette billede af en kvinde, er symbolerne, knogler, firben, klovn og en gopel,

blevet brugt til at beskrive kvindes sind, verden og/ eller historie, som noget eksotisk, rigt og overraskende.

Mens elementer som blomster og en talerken er mere forventelige elementer, men elementer der i samspil med de mere fantasifulde,

danner en spændning mellem det skæve og det normale.
I dette billede ses en mand eller en dreng der ligger på en mark og drømmer, mens himlen og resten af landskabet referer til fortidens sagn.

Der er symboler der referer til figurer som Freja og thor, altså de gamle nordiske guder.

På billedet ses en hund, der her skal være en himmelhund, en slags bindeled mellem verdener,

her denne verden, himmelen og den forhistoriske eller tidligere generationers historie.
Referencer.

Fabulerende eller fortællende malestil:

Fabulerende maleri er, såvidt jeg ved ikke en reel betegnelse, selvom den anvendes fra tid til anden, hvorfor jeg har valgt at benytte den alligevel.

Beskrivelse af begrebet fabulere findes her: Fabulere.

Et eksempel på anvendelse af betegnelsen fabulerende maleri: Fabulerende maleri.

Jeg har valgt at kalde stlen for fabulerende fordi, det kombinerer fantasien eller det fantastiske med det narrative eller fortællende.

Fantasy har jeg heller ikke valgt at kalde det fordi, jeg syntes at fantasy har udviklet sig både hvad angår stil og universernes indhold til at være rimeligt klart defineret. En definition jeg som jeg ikke syntes passer på disse arbejder.

Symbolisme eller symbolistiske malerier:

Jeg har valgt at benytte betegnelsen symbolisme om måden at kommunikere på, men ikke fordi jeg har forsøgt at lægge mig op af den oprindelige periode eller stil, symbolismen betegner.

Symbolisme her, handler om at kommunikere visuelt via symboler.

En helt enkel beskrivelse af symbolisme: Symbolisme.

Den oprindelige betydning af symbolismen som stilart i kunsten: Symbolistisk kunst.